Skip to content
Menu
Menu

Ochrona danych

Witman Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Witman) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. W związku z powyższym spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych – Pana Tomasza Manowskiego. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Witman przetwarza Państwa dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami informacyjnymi, które dotyczą:

Dodatkowo informujemy, że aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować z naszym inspektorem danych lub skorzystać z poniższych formularzy: